1984-1989 M.SÜ. GSF Resim Bölümü Prof. Neşe Erdok Atölyesi

1990-1992 M.S.Ü. G.S.F. Grafik Bölümü’nde Prof. Süleyman Saim Tekcan danışmanlığında, Özgün Baskı Atölyesi’nde yüksek lisans

1990 İstanbul’da özel atölyesini kurdu. Sanatçı; günümüze değin bu süreçte kendi sanatsal çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan 1996 dan itibaren Buket Güreli ile birlikte oluşturdukları Adasanat’ta gençlere yönelik bir sanat eğitim programını da yönetmektedir.

1997 A.E.K.V. Yetişkinlere desen ve boya resim çalışmaları için eğitim programında görev aldı.

www.memetgureli.com