Adasanat Eğitim Programında; bireyin aktif katılımı ile uygulamalı atölye eğitimi sistemi içerisinde bir eğitim yöntemi izlenmektedir. Bu süreçte yaratıcılığı ve üretkenliği teşvik edici bir yaklaşımla ve ufuk açıcı bir motivasyonla, sanatı meydana getiren unsurlarla katılımcıyı süreç içerisinde uygulamalarla tanıştırarak, bireyin bu alandaki formasyonunu geliştirip yetkin ve üretken bir düzeye ulaştırmak hedeflenmektedir.

Eğitim programında uygulamalı derslerin yanısıra kuramsal derslere de yer verilmekte, sanat tarihi ve sanat felsefesi dersleri aracılığı ile de katılımcının bilgi birikimini ve düşünce sistematiğini geliştirmek ve plastik sanatlarda değişik disiplinlere yönelirken, sağlam bir alt yapı ve evrensel bir dünya görüşü kazandırmak amaçlanmaktadır.

Yukardaki amaç ve yöntem doğrultusunda üç ayrı grupta eğitim verilmektedir ;

Güzel Sanatlar Fakülteleri Sınavlarına yönelik Desen ve Temel Sanat Programı

Yurt dışındaki Güzel Sanatlar Akademilerine yönelik Sketch Book ve Portfolio Hazırlık Programı

Lise 2 ve 3.sınıf öğrencilerine yönelik Temel Çizim Başlangıç Programı

Eğitim programları ile ilgili daha detaylı bilgi için Adasanat Eğitim Takvimi sayfasına bakabilirsiniz.