Çizmek görselleştirmektir,izlenimleri ve düşünceleri somutlaştırmaktır…

Bir aktarım aracı olarak çizme, resimleme eylemi: insanlığın bilinen tarihi ile koşut, dil ve yazıdan önceye dayandığı saptanmıştır. Resimleme, çizme başlangıçta elbette sanat yapma amacından öte daha çok iletişim kurmaya yönelik bir etkinlikti. İlkel dönemlerin örnekleri incelendiğinde, büyü ve iletişim amaçlı bir betimlemeye dayalı sınırlı ifade biçimlerinden sözetmek mümkündür…

Desenin tarihsel süreç içinde geçirdiği evrim yeterince incelenmiş değildir. Rönesans’a kadar Desen ve benzer ifade biçimlerinin, Resim gibi değer taşıyan bir ürün olarak görülmemesi de bilinen bir olgudur.

Rönesansla birlikte çizim, eskiz, skeç ve desen yaratıcı bir etkinlik olarak önem kazanmaya başlar. Bilim Teknik te ise sembollerle bir iletişim yolu, (grafik dil) olarak gelişmeye başlar. Mimarlık, Resim, Heykel gibi sanatlarda virtiözlerin ortaya çıkışı ile birlikte estetik kaygılarla daha olgun ve düzeyli örnekler verilmeye başlar ve giderek desen sanatçının başlı başına kendine dönük bir yaratma eylemi olarak var olur…

 

ADASANAT DESEN EĞİTİM PROGRAMI

BİR GÖRSELLEŞTİRME ARACI OLARAK DESEN,TANIMLAR VE TARİHÇE

GÖRSELLEŞTİRME SÜRECİ ve YÖNTEM DOĞANIN İNCELENMESİ (TEKRAR KEŞFİ):

Kadraj – yerleştirme (Görsel İmge)

Doluluk – Boşluk (aktif alan – pasif alan)

Oran – Orantı – Proporsiyon

Kompozisyon (Tekil ve Çoğul Kurgu)

 

DESENDE TEMEL GÖRSELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ:

Çizgisel Desen

Tonal Desen (Basık Modle – Tam modle)

Açık – Koyu Desen

Lekesel Form (silüet biçim)

Bireysel ve uslupsal yaklaşımlar

 

KONULU ÇALIŞMALAR:

Çizgi, Form Ton Eksersizleri

Doğa ve Obje Etütleri

Natürmort Çalışmaları

Klasik Büst ve Tors çalışmalar

Figür, Portre, Ayrıtı çalışmaları

Canlı Model Etüdleri

Mekan (Enteriyor) çalışmaları

İmgesel Kompozisyon çalışmaları

 

ARTİSTİK ANATOMİ:

İnsan vücudunun ve organlarının, iskelet ve kas yapılarının işlevleri ve Artistik açıdan değerlendirilmesi.

 

ARTİSTİK PERSPEKTİF:

Tanımlar, Tarihçe

Tek Kaçışlı P. Kuralı

Çift kaçışlı P. Kuralı

Üç Kaçışlı P. Kural

İç ve Dış Mekan Perspektifi

Uygulamalar