1985   yılında İstanbul Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1986-1996  yılları arasında, Kültür Bakanlığı, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Mrkz. Labaratuvarı’nda Fresk ve Mozaik restorasyonu konusunda mesleki eğitim alarak uzman restoratör olarak çalışan sanatçı, 1996 dan itibaren kendi atölyesinde sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

2009 /2021 yılları arasında 5 kişisel sergi ve pek çok yurt içi yurt dışı grup sergilerine katılmıştır.

After graduating from İstanbul, Marmara University Fine Arts Faculty Painting Department in 1985, she worked at the Ministry of Culture Istanbul Restoration and Conservation Center between 1986-1996. The artist, who received vocational training on Fresco and Mosaic restoration laboratory and worked as an expert restorer, has been continuing her artistic work in her own studio since 1996.

Between 2009-2021, she has 5 personal exhibitions and participated in many group exhibitions in Turkey and abroad.

MEDYADA